Het nieuws

PleinPlan is jarig

Volgens een onderzoek van Wageningen Environmental Research (Alterra) en TNO, in opdracht van het ministerie van
volksgezondheid. Lijkt het sociale klimaat op een gezond schoolplein positief beïnvloed te worden. Volgens de kinderen zijn er minder ruzies en pesterijen en staan er minder kinderen aan de kant. Dit blijkt uit onderzoek.

Aan het onderzoek deden vier van de 70 icoonscholen mee. Icoonscholen zijn scholen waarvan het plein in het kader van een tijdelijke stimuleringsregeling van het ministerie van volksgezondheidis heringericht tot Gezond Schoolplein. Volgens onderzoeker Sjerp de Vries komt de positieve invloed op het sociale klimaat waarschijnlijk door “de grotere variatie die de nieuwe pleinen bieden. Het betere sociale klimaat op het plein lijkt door te werken op het emotionele welzijn van de kinderen.”
Ook is in het onderzoek gekeken naar de invloed van een Gezond Schoolplein op de mate van lichamelijke activiteit van de
kinderen op het plein. Alleen op de twee scholen met de meest ingrijpende herinrichtingen lijkt er sprake van een lichte toename van lichamelijke activiteit
Op een Gezond Schoolplein krijgt iedereen de ruimte om te bewegen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Dat is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Dit heeft een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties. Het is dan ook de bedoeling dat het schoolplein niet alleen de functie krijgt tijdens de pauzes, maar dat het ook als een ‘buitenlokaal’ fungeert. Het
schoolplein kan breder ingezet worden voor bijvoorbeeld Sport & Bewegen, maar ook voor andere activiteiten. Het schoolplein is na schooltijd geopend en voor iedereen uit de buurt toegankelijk.
Bovenstaand bericht komt uit de Nationale Onderwijsgids van 19 sept. 2017.
Pin It on Pinterest

Share This