IKC de Ontdekkingsreiziger

Het ideale schoolplein van:

IKC de Ontdekkingsreiziger Gouda:

Een tijdelijk schoolgebouw en idem dito plein.

Een startende school in een nieuw te ontwikkelen wijk van Gouda.

Door een toeloop van meer kinderen op de school, werd de roep om meer speelgelegenheden groter. Met het oog op de nieuwe locatie is er gekozen voor toestellen met een natuurlijke uitstraling. De toestellen zijn relatief makkelijk in zijn geheel te verplaatsen.

Pin It on Pinterest